Információ és versenyszabályzat

Mikor? Hol?

2020. szeptember 05.
Nyíregyháza, Erdei tornapálya

Kezdés

10:00

Versenytáv

5 km

Akadályok

22 akadály

Élmény

100%
1. A IV.Decathlon élménypróbán résztvevők, azaz a benevezett indulók elfogadják a részvételi szabályzatban foglaltakat, azaz mindenki a saját felelősségére indul a megmérettetésen.

2. Értékmegőrzést a szervezők nem vállalnak.

10-14 éves gyermekek is indulhatnak a versenyen, de csak és kizárólag szülői vagy tanári felügyelettel! Nekik az adott napon a felnőtt futamok után, külön futamuk lesz. A 10 év alattiaknak pedig egy ingyenes Denevér pályával készülünk, amelyet korábban már bemutattunk.
3. Nevezésemmel kijelentem, hogy a 14. életévemet betöltöttem és a rendezvényen saját, szabad akaratomból veszek részt és tudomásul veszem, hogy a játék során esetlegesen bekövetkező balesetekért illetve személyes tárgyaimban keletkező károkért a játék szervezői felelősséget nem vállalnak.

4. Kijelentem, hogy az erdőre, annak növény- és állatvilágára fokozottan vigyázok, tudomásul veszem, hogy tilos a károkozás.

5. Kijelentem, hogy az IV. Decathlon Élménypróba szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést és élményelemeket (kettlebell, gumiabroncs, szalmabála, lisztes zsák, stb.) saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom.

6. Amennyiben nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal sérülést és egyéb kárt okozok magamban vagy másban, úgy a verseny szervezőjével szembeni kártérítési igényem kizárt.

7. Tudomásul veszem, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a rendezvény szolgáltatásait.

8. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok.

9. Tudomásul veszem, amennyiben a program vis maior helyzet miatt (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével) elmarad, az esőnap lép automatikusan életbe. Amennyiben a rendezvény közben kapjuk a riasztást, a szolgáltatás ellenértékét nem kaphatom vissza, mert a szolgáltatás meghatározó részét már igénybe vettük.

10. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy ezen követelményeket betartatom.

11. Személyes adataim megadásával hozzájárulok azok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez.

12. A rendezők fenntartják a jogot, hogy a IV.Decathlon élménypróba résztvevőiről és nézőkről készített fotót és videó filmet készítsenek, melyeket a szervezők szabadon felhasználhatnak. 2020.06.13.-2021.06.13 között reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

13. A nevezés leadását követően, részvétel hiányában a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni (a nevezés átruházható, amelyet az info@markaepito.hu-n kérünk jelezni)

14. A fenti nyilatkozatot gondosan elolvastam és megértettem.

Fizetési, üzemeltetési adatok:

Pokrovenszki Gergely, Egyéni Vállalkozó
Tel: 06-30/976-60-95
E-mail: info@markaepitok.hu
Székhely: 4400, Nyíregyháza, Virág utca 37.
Adószám: 67869075-1-35