Versenyszabályzat és adatvédelem


Nevezéseddel elfogadod az alábbi hivatalos szabályzatot és adatvédelmet:

Nevezésemmel kijelentem, hogy a 14. életévemet betöltöttem és a rendezvényen saját, szabad akaratomból veszek részt és tudomásul veszem, hogy a játék során esetlegesen bekövetkező balesetekért illetve személyes tárgyaimban keletkező károkért a játék szervezői felelősséget nem vállalnak.

Kijelentem, hogy az erdőre, annak növény- és állatvilágára fokozottan vigyázok, tudomásul veszem, hogy tilos a károkozás.

Kijelentem, hogy az III. Decathlon Élménypróba szolgáltatásait és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést és élményelemeket (kettlebell, gumiabroncs, szalmabála, lisztes zsák, stb.) saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom.

Amennyiben nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom az eszközöket és a szolgáltatásokat, és ezáltal sérülést és egyéb kárt okozok magamban vagy másban, úgy a verseny szervezőjével szembeni kártérítési igényem kizárt.

Tudomásul veszem, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a rendezvény szolgáltatásait.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok.

Tudomásul veszem, amennyiben a program vis maior helyzet miatt (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével) elmarad, az esőnap lép automatikusan életbe, melyet a megrendeléskor rögzítettünk. Amennyiben a gyakorló pálya elvégzését követően kapjuk a riasztás, a szolgáltatás ellenértékét nem kaphatom vissza, mert a szolgáltatás meghatározó részét már igénybe vettük.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban írt feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a magam számára, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy ezen követelményeket betartatom.

Személyes adataim megadásával hozzájárulok azok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez.
Beleegyezem, hogy a rendezvényen készült fotó, videó felhasználásra kerülhet és azokért semmilyen díjazás nem illet meg.
A nevezés leadását követően, részvétel hiányában a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
A fenti nyilatkozatot gondosan elolvastam és megértettem.

Fizetési, üzemeltetési adatok:

Pokrovenszki Gergely, Egyéni Vállalkozó
Tel: 06-30/976-60-95
E-mail: info@markaepitok.hu
Székhely: 4400, Nyíregyháza, Virág utca 37.
Adószám: 67869075-1-35